Instruktor Trójboju Siłowego

Trójbój siłowy wyodrębnia trzy boje, następujące po sobie w  odpowiedniej kolejności: przysiad ze  sztangą, wyciskanie leżąc, martwy ciąg.

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 

1.    Anatomia i fizjologia człowieka
2.    Charakterystyka poszczególnych ćwiczeń i pracy mięśniowej
3.    Struktura zawodów w trójboju siłowym
4.    Trening ogólnorozwojowy
5.    Etapy rozwoju zawodnika
6.    Omówienie schematu przygotowań do zawodów trójboju siłowego
7.    Suplementacja i zasady żywienia w trójboju siłowym
8.    Kontrola lekarska
9.    Rola i zadania trenera
10.    Systemy energetyczne
11.    Rodzaje treningów i ćwiczeń pomocniczych w trójboju siłowym
12.    Aspekty fizjoterapii w trójboju siłowym
13.    Pojęcie rozgrzewki i stretchingu
14.    Odnowa biologiczna

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

1.    Nauka wykonywania prawidłowej rozgrzewki adekwatnej do treningu trójboju siłowego
2.    Nauka techniki wykonywania przysiadów
3.    Nauka techniki wykonywania wyciskania na klatkę
4.    Nauka techniki wykonywania martwego ciągu
5.    Nauka prawidłowego rozciągania