Instruktor Kulturystyki

Kulturystyka jest sportem sylwetkowym, polega na jak najlepszej ekspozycji swojego ciała.
Zawodnik startujący musi dbać o proporcje muskulatury, którą uwidacznia na scenie w określonych pozycjach.

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1.    Anatomia i fizjologia człowieka
2.    Charakterystyka poszczególnych ćwiczeń i pracy mięśniowej
3.    Struktura zawodów kulturystycznych
4.    Trening ogólnorozwojowy
5.    Etapy rozwoju zawodnika
6.    Omówienie schematu przygotowań do zawodów kulturystycznych
7.    Suplementacja i zasady żywienia w kulturystyce
8.    Kontrola lekarska
9.    Rola i zadania trenera
10.  Systemy energetyczne
11.  Rodzaje treningów i ćwiczeń pomocniczych w kulturystyce
12.  Aspekty fizjoterapii w kulturystyce
13.  Pojęcie rozgrzewki i stretchingu
14.  Odnowa biologiczna

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

1.    Nauka wykonywania odpowiedniej rozgrzewki
2.    Nauka wykonywania poprawnie ćwiczeń siłowych
3.    Nauka pozowania
4.    Nauka wykonywania prawidłowego rozciągania
5.    Nauka prowadzenia jednostki treningowej