Trener II Klasy Podnoszenia Ciężarów

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

Zakres kursu:

 

1. Anatomia

2. Fizjologia

3. Biomechanika

4. Skonkretyzowanie systemu treningowego sprecyzowanego na eliminacji słabych ogniw w aspekcie techniki podnoszenia ciężarów

5. Siła i moc

6. Zasady i metody kształtowania siły

7. Najczęstsze błędy w jednostce treningowej, ograniczające postępy

8. Prawidłowe wzorce ruchowe w podnoszeniu ciężarów

9. Przeprowadzenie wywiadu

10. Patogeneza schorzeń narządu ruchu

11. Makro, Mikro, Mezo cykle treningowe

12. Fizjoterapia w podnoszeniu ciężarów

13. Gospodarka wodna

14. Omówienie suplementacji i aspektów żywienia przed treningiem, w trakcie treningu oraz po treningu

15. Dieta i suplementacja

16. Rola Trenera podnoszenia ciężarów

17. Komunikacja interpersonalna

18. Podstawowe badania lekarskie

19. Interpretacja wyników badań ambulatoryjnych (badania krwi, badania moczu, próba wątrobowa)

20. Core i Mobility w podnoszeniu ciężarów