Szkolenie biegowe

Bieg, oprócz chodu, jest podstawową formą ruchu człowieka. Szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu procesu treningu biegowego (część teoretyczna). W części praktycznej, uczestnik szkolenia ma możliwość zapoznania się m.in. z przykładową rozgrzewką oraz techniką i metodyką nauczania wybranych ćwiczeń biegowych.
Na podstawie zdobytej wiedzy, uczestnik szkolenia ma możliwość odpowiednio zaplanować, przeprowadzić i kontrolować zajęcia biegowe.

 

Plan szkolenia:
1. Podstawy techniki biegu.
2. Trening biegowy – podstawowe pojęcia oraz uwarunkowania.
3. Zasady, formy, środki i metody treningu biegowego.
4. Przykładowa rozgrzewka biegacza z elementami treningu wspomagającego.
5. Technika i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń biegowych.
6. Przykładowa kontrola wysiłku biegacza.

 

Dodatkowo: Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej), przygotowane przez prowadzącego szkolenie.