CROSS & Weightlifting Level 1

CROSS


1. Trening cross
    a. Czym jest trening typu cross?
     b. Rodzaje treningu
      c. Nazewnictwo wykorzystywane w treningu cross
2. Podstawowe ruchy w treningu cross - wykonanie, skalowanie
    a. Air Squat / Back Squat / Front Squat / Overhead Squat
     b. Press / Push Press / Push Jerk
      c. Deadlift
        d. Pull Up / Push Up
3. Core & Stability - budowanie silnego fundamentu
4. Programowanie treningu cross
5. Najczęstsze urazy - przyczyny i prewencja

 

WEIGHTLIFTING


1. Dwubój olimpijski jako element w kształtowaniu cech motorycznych
Rwanie
1. Nauka od podstaw techniki rwania technicznego
2. Nauka techniki wykonywania ćwiczeń dodatkowych w kontekście boju rwania
3. Doskonalenie aspektów technicznych
Podrzut
1. Nauka od podstaw techniki podrzutu technicznego
2. Nauka wykonywania ćwiczeń dodatkowych w kontekście boju podrzutu
3.Doskonalenie aspektów technicznych