Trener I Klasy Podnoszenia Ciężarów

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

Zakres kursu:

 

1.  Anatomia
2.  Fizjologia
3.  Biomechanika
4.  Analiza predyspozycji psychicznych do uprawiania podnoszenia ciężarów
5.  Trening osoby przygotowującej się do zawodów
6.  Najczęściej popełniane przez zawodników błędy podczas okresu startowego
7.  Personalizacja procesu przygotowań
8.  Obciążenia treningowe i ich wpływ na kształtowanie formy sportowej w podnoszeniu ciężarów
9.  Specjalistyczne ćwiczenia pomocnicze w podnoszeniu ciężarów
10.  Selekcja zawodników w podnoszeniu ciężarów
11.  Najczęstsze błędy w jednostkach treningowych
12.  Prawidłowe wzorce ruchowe w podnoszeniu ciężarów
13.  Ukierunkowanie planu treningowego na ukształtowanie poszczególnych cech motorycznych
14.  Fizjologia wysiłku
15.  Fizjoterapia w podnoszeniu ciężarów
16.  Omówienie suplementacji i aspektów żywienia przed treningiem w trakcie oraz po treningu
17.  Dieta i suplementacja
18.  Rola Trenera podczas zawodów podnoszenia ciężarów
19.  Komunikacja interpersonalna
20.  Podstawowe badania lekarskie
21.  Interpretacja wyników badań ambulatoryjnych (badania krwi, badania moczu, próba wątrobowa)
22.  Core i Mobility w podnoszeniu ciężarów
23.  Proporcje pracy treningowej i wypoczynku