Instruktor Podnoszenia Ciężarów

Podnoszenie ciężarów, a mianowicie dwubój olimpijski składa się z dwóch bojów:
1.    Rwania technicznego
2.    Podrzutu technicznego

Rwanie techniczne to podniesienie zadysponowanego ciężaru dynamicznym i synchronizowanym ruchem bezpośrednio nad głowę.


Podrzut techniczny składa się z dwóch faz: zarzutu i wybicia góry.

 
W podnoszeniu ciężarów zza wyjątkiem dwóch podstawowych technik prezentowanych na zawodach posiadamy wiele technik treningowych, wpływających bezpośrednio na główne boje.
Wykonywane boje zmuszają do pracy niemal cały aparat mięśniowy człowieka.
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ma ukończone 18 lat, posiadająca wykształcenie m.in. średnie oraz nie jest karana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa w sporcie.

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:


1.    Anatomia i fizjologia człowieka

2.    Analiza pracy mięśniowej w poszczególnych bojach podnoszenia ciężarów
3.    Metodyka nauczania techniki
4.    Fizjoterapia w podnoszeniu ciężarów
5.    Nabór i selekcja do podnoszenia ciężarów
6.    Błędy w jednostce treningowej

7.    Żywienie i dieta w podnoszeniu ciężarów
8.    Charakterystyka najczęstszych obaw zawodników rozpoczynających swoją przygodę z podnoszeniem ciężarów
9.    Ochrona kręgosłupa podczas treningu podnoszenia ciężarów
10.  Odnowa biologiczna w podnoszeniu ciężarów
11.  Pojęcie rozgrzewki i stretchingu w podnoszeniu ciężarów
12.  Metodyka nauczania techniki podnoszenia ciężarów
13.  Omówienie zagadnień dotyczących uczestnictwa w zawodach ( jakie warunki muszą być spełnione)
14.  Odżywki witaminy i inne środki farmakologiczne wspomagające stosowane w podnoszeniu ciężarów
15.  Gospodarka wodna organizmu
16.  Charakterystyka zawodów w podnoszeniu ciężarów
17.  Etapy rozwoju zawodnika
18.  Omówienie ćwiczeń klasycznych w podnoszeniu ciężarów
19.  Charakterystyka ćwiczeń pomocniczych w podnoszeniu ciężarów
20.  Planowanie i budowa treningu
21.  Trening wszechstronny ogólnorozwojowy
22.  Tok i budowa treningu
23.  Kontrola lekarska
24.  Omówienie zagadnień współzawodnictwa sportowego
25.  Struktura zawodów
26.  Systemy, regulaminy i przepisy zawodów w podnoszeniu ciężarów
27.  Rola i zadania trenera na zawodach
28.  Omówienie ćwiczeń podstawowych oraz uzupełniających w podnoszeniu ciężarów
29.  Charakterystyka planowania jednostki treningowej

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

1.    Nauka wykonania prawidłowej rozgrzewki adekwatnej do treningu podnoszenia ciężarów
2.    Charakterystyka specyfiki wykonania martwego ciągu w chwycie rwaniowym
3.    Nauka wykonania rwania technicznego z wyodrębnieniem poszczególnych etapów w tym boju
4.    Nauka wykonania rwania siłowego, rwania na proste nogi, rwania na siad, rwania z powyżej kolan, rwania z poniżej kolan i rwania technicznego
5.    Charakterystyka specyfiki wykonania martwego ciągu w chwycie podrzutowym
6.    Nauka wykonania podrzutu technicznego z wyodrębnieniem poszczególnych etapów w tym boju
7.    Nauka wykonania zarzutu siłowego, zarzutu na proste nogi, zarzutu na siad, zarzutu z powyżej kolan, zarzutu z poniżej kolan i zarzutu technicznego
8.    Nauka wykonania drugiego etapu podrzutu na unik, na pełen unik oraz metodą na nożyce
9.    Pokaz ćwiczeń pomocnych w nauce danych bojów, w aspekcie doskonalenia techniki