Animacja czasu wolnego dla dzieci – gry i zabawy

Na naszym szkoleniu Animacji Czasu Wolnego, będzie można nabyć widzę na temat animacji, warsztatów, obowiązków oraz zadań Animatora.
Animator czasu wolnego to osoba zarządzająca czasem gości w hotelach, klubach, ośrodkach wypoczynkowych, itp.

Ważne !

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1.    Techniki pracy animatora
2.    Techniki integrujące grupę
3.    Planowanie i organizacja rozmaitych gier i zabaw
4.    Tworzenie ofert animacyjnych
5.    Samodzielne prowadzenie animacji
6.    Zabawy ułatwiające poznanie Uczestników