Trener personalny + instruktor siłowni

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

Zakres kursu:


1. Podstawy Anatomii i biomechaniki.

 

2. Omówienie wad postawy i metody ich korekcji.
• Przedstawianie schorzeń narządu ruchu i działania leczniczego
• Ocena kondycji fizycznej i predyspozycji
• Adaptacja mięśniowa

 

3. Kim jest trener personalny ?
• Rola i zadania, etyka pracy
• Umówienie konsultacji trenerskiej
• Wywiad żywieniowo zdrowotny
• Szczegółowy plan działania
• Podstawy marketingu oraz pozyskiwanie klientów
• Social Media

 

4. Zastosowanie dwuboju w pracy trenera personalnego.
• Rwanie techniczne
• Podrzut techniczny

 

5. Techniki mobility
• SMR
• Stretching
• PNF

 

6. Omówienie ćwiczeń siłowych
• Poprawna rozgrzewka
• Ćwiczenie Core
• Wielostawowe
• TRX
• Izolacje
• Tabata
• Specjalistyczne

 

7. Podstawy dietetyki i suplementacji.