Instruktor Fitness

WAŻNE !
Osoby chcące być czynne w zawodzie muszą posiadać minimum średnie wykształcenie.
(Egzamin jest obowiązkowy. Otrzymana dokumentacja: certyfikat, zaświadczenie, legitymacja).

 

Osoby posiadające wykształcenie podstawowe, mogą uczestniczyć w kursie, jako wolni słuchacze.
(Egzamin jest opcjonalny. Otrzymana dokumentacja: dyplom).

Program kursu:

 

1.   Anatomia i fizjologia człowieka.

2.   Kim jest Instruktor Fitness?

 • Rola
 • Zadania
 • Etyka pracy
 • Idea fitness
3.   Zasady zajęć: jak je prowadzić?
4.   Terminologia fitness.
5.   Schemat, charakterystyka i budowa lekcji fitness:
 • Aerobik
 • Step
 • Zajęcia wzmacniające
 • Wytrzymałościowe i mieszane
6.   Metodyka nauczania oraz formy prowadzenia zajęć fitness.
7.   Trening medyczny w fitness
8.   Terminy gimnastyczne:
 • Podstawowe kroki
 • Ruchy
 • Nazewnictwo
9.    Choreografia.
10.  Komunikacja z grupą.
11.  Praca z muzyką:
 • Dobór
 • Rodzaj
 • Tempo
 • Rozliczenie
12.  Stretching:
 • Rodzaje
 • Zasady
 • Bezpieczeństwo
13.  Monitorowanie zajęć.
14.  Motywacja i przekaz pozytywnej energii – jak to zrobić?
15.  Bezpieczny trening wzmacniający mięśnie, a ćwiczenia i pozycje niebezpieczne.
16.  Dietetyka i suplementacja w fitness.