Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu I

Cukrzyca w wieku dziecięcym budzi wiele wątpliwości i obaw, związanych z dalszym rozwojem dziecka. W ostatnich latach szacuje się wzrost zachorowalności na tę postać cukrzycy.

Ważne !

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1.    Objawy cukrzycy typu I
2.    Aktywność fizyczna
3.    Leczenie farmakologiczne
4.    Wskazówki dietetyczne
5.    Postępowanie rodziców
6.    Najczęstsze błędy