Muzykoterapia w okresie płodowym

Zapraszamy Państwa na kurs zalecany jako uzupełnienie swojego warsztatu
terapeutycznego m.in. w pedagogice, resocjalizacji, psychoterapii, rehabilitacji, medycynie oraz osoby zainteresowane tematyką muzykoterapii.

Ważne !

Adresaci: Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich

Definicja Światowej Federacji Muzykoterapii:


„Muzykoterapia jest wykorzystaniem muzyki i/lub jej elementów (dźwięk, rytm, melodia, harmonia) przez muzykoterapeutę i pacjenta, klienta lub grupę w procesie zaprojektowanym dla ułatwienia komunikacji, uczenia się, mobilizacji, ekspresji, koncentracji fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i poznawczej w celu rozwoju wewnętrznego potencjału oraz rozwoju lub odbudowy funkcji jednostki, aby mogła ona osiągnąć lepszą integrację intra- i interpersonalną a w konsekwencji lepszą jakość życia.”


Definicja Tadeusza Natansona:


„Muzykoterapia jest jednym spośród działań zmierzających w kierunku rehumanizacji współczesnego życia przez wielostronne wykorzystanie wielorakich walorów substancji muzycznej w celu ochrony i przywracania ludzkiego zdrowia oraz w celu korzystnego wpływania na współkształtowanie zarówno środowiska, w którym człowiek żyje i działa, jak i panujące w nim stosunki międzyludzkie.”
(Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego nr 45, Wrocław 1988. s. 123)

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

1.    Pozytywne aspekty oddziaływania muzyki na kobiety w okresie ciąży.
2.    Oddziaływanie muzyki na stan psychofizyczny płodu.
3.    Znaczenie muzyki w okresie prenatalnym.
4.    Wpływ muzyki w czasie ciąży na tworzenie pozytywnej relacji pomiędzy dzieckiem i matką.
5.    Zastosowanie muzyki w celach relaksacyjnych i przeciwbólowych.
6.    Ćwiczenia oddechowe z użyciem muzykoterapii.


CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

1.    Umiejętne dopasowanie repertuaru muzycznego w okresie ciąży.
2.    Wykorzystanie własnego warsztatu muzycznego ( praca głosem, gra na małych instrumentach muzycznych, korzystanie z nagrań muzyki relaksacyjnej oraz aktywizującej ).
3.    Relaksacja i wizualizacja. Zastosowanie technik relaksacji m.in. według Jacobsona, Wintreberta, trening autogenny Schulza.